Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και ρύθμιση λογισμικού PRISMAWIN MEGASOFT.

Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) της λύσης λογισμικού Εμπορικής Διαχείρισης PRISMAWIN MEGASOFT που περιλαμβάνεται στη δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ – Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

H εταιρεία μας είναι πιστοποιημένος συνεργάτης / μεταπωλητής προϊόντων της MEGASOFT.