Γιατί να μας επιλέξετε

οι καλύτεροι τεχνικοί, στις καλύτερες τιμές!

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

We are so confident with our service that if we can’t fix the problem, you don’t pay. All repairs come with a 30 day guarantee.

Quick Repair Process

Our company is reliable, and our work is trusted. We provide worry-free service you can always count on.

30 Days Warranty

This means if you have a recurring problem, just pick up and repair it free of charge*!

Who We Are

Ostrya is an established New York based company, specialised in Computer Repairs and Services, We repair out of warranty laptops and Computer.
View Services

Our Services

We are one of the best laptop repairing service provider company in New York and repair your system at your home/office at very cheapest price

Data Backup & Recovery

We working hard to build a reputation of customer satisfaction through technical excellence and friendly staff.

Laptop Repair

We are one of the leading computer service center, we undertake desktop and laptop service with all major brands.

Computer Repair

We working hard to build a reputation of customer satisfaction through technical excellence and friendly staff.

Apple Products Repair

We are one of the leading computer service center, we undertake desktop and laptop service with all major brands.

Hardware Update

We working hard to build a reputation of customer satisfaction through technical excellence and friendly staff.

Networking Issues Solving

We are one of the leading computer service center, we undertake desktop and laptop service with all major brands

Featured Works

All Kinds of Service under One roof
0

Happy Customers

0

Laptop Repaired

0

Computer Repaired

0

OS Installed

What Clients Say?

Here are testimonials from clients that we have worked with and are happy to share
their opinion about the process and the results.

Latest from Our Blog

Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Υποστήριξη επιχειρήσεων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα), ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία ...

Iσολογισμός 2020 – 17η εταιρική χρήση

Την 11/03/2022 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2812496, οι εγκεκριμένες ...

news1

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύτηκε και επίσημα η δράση του ΕΣΠΑ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» Στις 16 Ιουνίου 2021 ξεκινάνε ...

Multi Brand

Repair & Services

Life without our Pc’s, laptops & printers is just unimaginable! So if these are ailing with hardware or software issues and you are wondering who will fix my PC instantly Our certified experts will resolve them all. From computer repair services, laptop repair services to printer repair services Our expert shall detect all concerns and accomplish everything from software installation to motherboard repair.

Get a FREE Quote