Ξεκίνησε…

πιλοτικά από την 1η Οκτωβρίου, η ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και μετά. Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν τα παραστατικά μόνο του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος). Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA καθίσταται υποχρεωτική από την 1/1/2021.

myDATA είναι…

η πλατφόρμα, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι πρωτίστως να εξυπηρετηθούν οι επιχειρήσεις, μέσω μιας πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

εκεί …

 • διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων
 • γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών
 • διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους

Τι επιλογές έχουν οι επιχειρήσεις;

 • Οι Συνόψεις των παραστατικών Χονδρικής διαβιβάζονται:
  • Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό), όπως οι εφαρμογές PRISMA Win της Megasoft, μέσω σχετικής διεπαφής.
  • Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Την ειδική φόρμα καταχώρησης μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική Απόφαση Α.1138/2020 της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (έως 50.000 € ακαθάριστα έσοδα για όσες οντότητες τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα είτε όσοι εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος).
  • Μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με άδεια καταλληλότητας λογισμικού Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)
 • Οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής διαβιβάζονται:
  • Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό), όπως οι εφαρμογές PRISMA Win της Megasoft, μέσω σχετικής διεπαφής.
  • Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Την ειδική φόρμα καταχώρησης μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική Απόφαση Α.1138/2020 της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (έως 50.000 € ακαθάριστα έσοδα για όσες οντότητες τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα είτε όσοι εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος).
  • Μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με άδεια καταλληλότητας λογισμικού Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)
  • Μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές. Ειδικά για όσες περιπτώσεις προβλέπεται η απευθείας διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.. (καύσιμα)
 • Οι τρόποι διαβίβασης των παραστατικών Λιανικής για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.):
  • αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε..
  • συγκεντρωτικά ανά μήνα, στην Πλατφόρμα myDATA, μέσων των λογισμικών προγραμμάτων erp
  • μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης, για τις συναλλαγές που δεν έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. (όλοι πλην καυσίμων)

  Οι τρόποι διαβίβασης των παραστατικών Λιανικής για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.,
  τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην Πλατφόρμα myDATA. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31/12/2020 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται μέσων των λογισμικών προγραμμάτων erp είτε μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης

  Διαβίβαση των παραστατικών Λιανικής αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA.

η ΑΑΔΕ απαντάει σε απορίες σχετικά με τα Ηλεκτρονικά βιβλία ΕΔΩ 

Τι θα πρέπει να λάβουν υπόψιν οι επιχειρηματίες που θα κληθούν να επιλέξουν

Ο τρόπος που θα επιλέξουν οι επιχειρήσεις να διαχειριστούν αυτή την πρωτοπόρα ψηφιακή μεταρρύθμιση είναι υψίστης σημασίας και καθοριστική για την περαιτέρω πορεία και εξέλιξή τους.
Η τεχνολογία και η υποδομή υπήρχαν. Τα ελληνικά software houses, χρόνια τώρα, σχεδιάζουν και παράγουν εμπορικές και λογιστικές εφαρμογές πάντα σύμφωνες με την ελληνική φορολογική νομοθεσία. Η Megasoft για 28 και πλέον έτη πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά με χιλιάδες εγκαταστάσεις επιχειρησιακού λογισμικού PRISMA Win απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούν λύσεις PRISMA Win για τη συνολική διαχείρισή τους αλλά και για να ανταποκριθούν έγκαιρα και σωστά στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Οι εφαρμογές PRISMA Win έχουν προσαρμοστεί στις νέες φορολογικές επιταγές της ΑΑΔΕ

Οι εφαρμογές μηχανογράφησης της Megasoft είναι έτοιμες και καλύπτουν όλες τις νέες φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τη διασύνδεση με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ.

Οι επιχειρήσεις – πελάτες της εταιρίας έχουν ήδη, στην πλειοψηφία τους, προσαρμόσει τις εφαρμογές τους PRISMA Win στις νέες φορολογικές επιταγές μέσω μιας απλής, γρήγορης και αυτοματοποιημένης διαδικασίας που προσφέρουν τα εργαλεία της Megasoft και με το ελάχιστο κόστος.

Οι εφαρμογές PRISMA Win εξυπηρετούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, επιτρέπουν στον επιχειρηματία να παρακολουθεί όλα τα βήματα της αυτόματης ενημέρωσης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων, ενώ παράλληλα του δίνουν το πλεονέκτημα να διαχειρίζεται τα δεδομένα του ορίζοντας επίπεδα πρόσβασης στο προσωπικό του.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήρθε για να μείνει και τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ είναι μόνο ένα κομμάτι του. Η Megasoft μέσα από τις λύσεις της εξασφαλίζει για τους πελάτες της σύννομη φορολογική και λογιστική διαχείριση με ταυτόχρονη βελτίωση της απόδοσης.

Η επιλογή ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης είναι σημαντική για κάθε επιχείρηση ιδιαίτερα αυτή τη χρονική περίοδο. Η Megasoft διαθέτει εμπορολογιστικές εφαρμογές, POS εφαρμογές για την εστίαση και το Retail, ενώ καλύπτει τις ανάγκες του mobility, του e-commerce, της φορητής τιμολόγησης πάντα αξιόπιστα και εξειδικευμένα. Πίσω από κάθε της εφαρμογή βρίσκεται μια ολόκληρη ομάδα που εργάζεται, σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει τους επιχειρηματίες που την επιλέγει.
Οι λύσεις PRISMA Win διατίθενται μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ ισχύουν και ειδικές τιμές απόσυρσης παλαιών εφαρμογών.

https://www.megasoft.gr/downloads/marketing/entipa/PRISMA_Win_Emporikh_Diaxeirish.pdf

Μην αναζητάτε πρόσκαιρη λύση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήρθε για να μείνει και

τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ είναι ένα μόλις αλλά πολύ ουσιαστικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Δεν είναι, μόνο η παρούσα φορολογική συμμόρφωση, είναι η βελτίωση της απόδοσης αλλά και όσα έρχονται.
Η επένδυση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή θωράκιση θα τους αποφέρει σημαντικά οφέλη σε επίπεδο κόστους, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. H ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία αποτελούν ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, ώστε να εφαρμόσουν επιπλέον ψηφιακές και τεχνολογικές λύσεις στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους όπως είναι: η απομακρυσμένη διαχείριση, η επεξεργασία των δεδομένων, το mobility, η φορητή τιμολόγηση, η διαχείριση της μισθοδοσίας και του προσωπικού, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Η πλήρης καταγραφή του ιστορικού και κάθε επικοινωνίας μαζί τους είναι ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα, αφού στηρίζει την καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτησή τους. Οι επιχειρηματίες δε θα πρέπει να επενδύσουν απλά σε λύσεις που εξυπηρετούν μόνο τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ζούμε την 4η βιομηχανική επανάσταση. Οι managers των επιχειρήσεων καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις και να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας τους, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να μακροημερεύσουν με επιτυχία.
Συστήματα ERP, CRM, Cloud computing, EDI, Mobility, απομακρυσμένη πρόσβαση και διαχείριση, business intelligence, ΙοΤ, πλατφόρμες διασύνδεσης με πελάτες και προμηθευτές, e-commerce, social media, website, e-order είναι μερικά μόνο εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού που χρησιμοποιούν ήδη αρκετές επιχειρήσεις. Τα οφέλη από την εφαρμογή και τη χρήση της τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της επιχείρησης είναι προφανή και πολλαπλά:
 • Ταχύτητα & διαφάνεια στις διαδικασίες
 • Περιορισμός του λειτουργικού κόστους και του κόστους αποθήκευσης
 • Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων
 • Αυτοματοποίηση στη συλλογή και στη συσχέτιση των δεδομένων
 • Επιτάχυνση στον διαμοιρασμό της πληροφορίας
 • Ακριβέστεροι και αδιαμφισβήτητοι υπολογισμοί αποτελεσμάτων
 • Εφικτές και ακριβείς προβλέψεις
 • Ασφαλή επιχειρηματικά βήματα
 • Σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη κ.ά.
Φυσικά, η άμεση προσαρμογή σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης είναι δεδομένη.