Μόνιμο και μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυστυχώς αναγκάζονται να συνηθίσουν οι χρήστες υπολογιστών σχετίζεται με τις ενημερώσεις των Windows που γίνονται αυτόματα προκαλώντας επανεκκίνηση ή καθυστέρηση στην επανεκκίνηση, όταν πραγματικά θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές τους για να κάνουν κάτι παραγωγικό.

Η Microsoft για τους χρήστες επιχειρήσεων, επιτρέπει να ελέγχουν κάπως το πρόβλημα καθυστερώντας τις αυτόματες ενημερώσεις για έως και 35 ημέρες.

Τώρα στο τελευταίο 19H1 Insider build των Windows 10 η Microsoft επιτρέπει στους χρήστες  χρήστες των Windows 10 Home να διακόψουν τις ενημερώσεις για έως και 7 ημέρες. Η ρύθμιση μπορεί να βρεθεί στο μενού Ρυθμίσεων> Ενημέρωση και ασφάλεια> Windows Update.